Badanie USG płodu 3D/4D


Szeroko rozpowszechnioną metodą diagnostyki płodu jest badanie ultrasonograficzne. Ocenia się w nim budowę płodu, objętość płynu owodniowego oraz funkcję łożyska. Zwykle do przeprowadzenia pełnego badania USG wystarczy obrazowanie dwuwymiarowe (2D). Dzięki postępowi techniki w nowoczesnych aparatach ultrasonograficznych dostępne są także dodatkowe metody diagnostyczne, jak badania 3D (trójwymiarowe) oraz 4D (czterowymiarowe).

Większość rodziców chciałaby zobaczyć twarz swojego dziecka w czasie ciąży, jednak obraz zwykłego USG (2D) bywa dla niektórych pacjentów nieczytelny. Obrazowanie 3D jest cennym rozszerzeniem podstawowego badania, ponieważ pozwala na zrobienie przestrzennego zdjęcia płodu, uwidocznienie jego twarzy lub całego ciała. Badanie to jest również pomocne w diagnostyce niektórych nieprawidłowości w budowie płodu.

Technika USG 4D pozwala natomiast obserwować płód w obrazie trójwymiarowym w czasie rzeczywistym - jego ruchy, mimikę twarzy, np. ziewanie, połykanie, otwieranie oczu czy ruchy kończynami. Badanie to może być również pomoce w diagnostyce złożonych wad serca płodu, dzięki przestrzennej rekonstrukcji poszczególnych struktur układu krążenia.

Dotychczasowe badania ankietowe wykazują, że oglądanie przez rodziców twarzy płodu w prezentacji 3D czy 4D przyczynia się do wytworzenia wcześniejszej więzi emocjonalnej z dzieckiem, poprzez silniejsze oddziaływanie na wyobraźnię rodziców. W codziennej pracy spotykamy także rodziców, którzy wolą bardziej zwykłe obrazy dwuwymiarowe niż zaawansowane techniki trójwymiarowe.

Badanie 3D i 4D płodu można wykonać na każdym etapie ciąży, jednak najładniejsze obrazy twarzy płodu uzyskuje się około 28-32 tygodnia ciąży. Decydując się na przeprowadzenie takiego badania trzeba jednak pamiętać, że metoda ta ma swoje ograniczenia. Na jakość zdjęć wpływa bowiem ułożenie płodu oraz objętość płynu owodniowego. Jeżeli płód leży zwrócony kręgosłupem do przodu, przytula się do łożyska, zasłania twarz rączkami lub ma zmniejszoną objętość wód płodowych, wówczas uzyskanie dobrych technicznie obrazów jest trudne, a czasami niemożliwe.

Badanie USG 3D i 4D płodu może stanowić piękną pamiątkę dla rodziców. Należy jednak podkreślić, że jest to element badania dodatkowego, gdyż podstawową metodą badania ultrasonograficznego płodu jest szczegółowe obrazowanie dwuwymiarowe (2D).


Opracował: zespół ginekologów Gabinetu Idealist


USG 3D płodu