położna

Julia Pszczołowska

położna

Julia Pszczołowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku położnictwo. Położna z pasji. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach o tematyce ginekologiczno-położniczej.

W ramach rozwoju zainteresowań ukończyła również studia podyplomowe „Holistyczna Opieka Okołoporodowa” w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Omówione w ich ramach zagadnienia takie jak fizjoterapia kobiet w ciąży i połogu, seksuologia i edukacja seksualna, wieloaspektowe przygotowanie do ciąży i porodu, wzmacnianie więzi matki z dzieckiem pomagają jej w jeszcze pełniejszym sprawowaniu opieki nad pacjentką, z dbałością o jakość świadczonych usług i zindywidualizowane podejście.

Jest zdania, że wysłuchanie pacjentki i rozpoznanie jej potrzeb jest kluczowe dla rozwijania poczucia własnej sprawczości i wpływa na budowanie pozytywnego doświadczenia okołoporodowego. Główne obszary zainteresowań obejmują wpływ czynników psychologicznych i edukacji na przebieg porodu, związek między czynnikami kulturowymi i postrzeganiem okresu okołoporodowego oraz niepłodność. Ukończyła także kurs rozpoznawania płodności według metody Rotzera. Zależy jej, aby doświadczenie ciąży, porodu i rodzicielstwa było dla pacjentek wzmacniające i satysfakcjonujące.