magister położnictwa, manager

mgr Aleksandra Tybuś

magister położnictwa, manager

mgr Aleksandra Tybuś

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie kierunku PołożnictwoDoświadczenie zawodowe zdobywała także w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu klinicznym w Poznaniu przy ul. Polnej 33. W czasie studiów aktywnie pracująca w Studenckim Kole Naukowym Położnych oraz w Fundacji Dobre Ręce Polskich Położnych. Ponadto uczestniczka i organizatorka konferencji naukowych, w czasie, których chętnie dzieli się swoją wiedzą.

Otacza kobiety opieką ginekologiczną opierając się na najnowszych rekomendacjach PTG. Podczas wizyt sprawuje opiekę nad kobietą w ciąży o przebiegu fizjologicznym. Z dużym zaangażowaniem edukuje i wspiera przyszłych rodziców przygotowując ich do nowej roli. 

W pracy kieruje się dewizą aby swoje pacjentki, traktować tak jak sama chciałaby być potraktowana. Obok pracy na stanowisku położnej jednocześnie z przyjemnością pełni funkcje managera placówki IDEALIST Centrum Zdrowia i UrodyDzięki wysokiej samodyscyplinie oraz zdolnościom organizacyjnym zarządza zespołem, odpowiada za wdrożenie procedur oraz funkcjonowanie placówki.

Motywacją zaraża pozostałych pracowników jednocześnie pomagając im wyznaczać i realizować cele zawodowe oraz zespołowe. Kieruje się zasadami etyki, empatii i zrozumienia – zarówno wobec lekarzy, pozostałego personelu, jak i pacjentów. W pracy managera dąży do rozwoju placówki, pozytywnej atmosfery w firmie oraz zadowolenia pacjenta.