Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ukończył specjalizację z położnictwaginekologii w trybie modułowym uzyskując tytuł specjalisty położnictwaginekologii. Uczestniczył w wielu konferencjach doskonalących z tematyki położnictwa, ginekologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej, onkologii ginekologicznej oraz niepłodności w kraju i zagranicą.

Posiada liczne certyfikaty potwierdzające zdobyte doświadczenie (m.in. Certyfikat Ultrasonografii The Fetal Medicine Fundation w Londynie, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego sekcji Ultrasonografii, Certyfikat umiejętności wykonywania badań urodynamicznych). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).

Idealist Ginekologia&Spa dr Górski zajmuje się leczeniem niepłodności oraz prowadzeniem ciąży.

Prywatnie dr Górski jest typem domatora z zamiłowaniami sportowymi do piłki nożnej i kite-surfingu.

Certyfikaty oraz członkostwa w towarzystwach naukowych:

• Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego sekcji Ultrasonografii;
• Certyfikat Ultrasonografii The Fetal Medicine Fundation w Londynie;
• Certyfikat umiejętności wykonywania badań urodynamicznych.
• Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów Położników
• Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
• ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology
• ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Certyfikaty oraz członkostwatowarzystwach naukowych:

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego sekcji Ultrasonografii;
Certyfikat Ultrasonografii The Fetal Medicine Fundation w Londynie;
• Certyfikat umiejętności wykonywania badań urodynamicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa GinekologówPołożników
• Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
• ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology
• ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology