Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Uzyskał także dyplom w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe zdobył m.in.: w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiAWarszawie.
Ukończył następujące kursy:

 • Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnychszyi, jamy brzusznej, kończyn górnychdolnych” pod patronatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii
 • Anatomiadiagnostyka usg kolana” pod kierownictwem dr Zbigniewa Czyrnego
 • Uczestnictwo w XIX Włocławskich Dniach Ultrasonografii
 • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu z elementami reumatologii” pod patronatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii
 • Diagnostyka usg sutka, tarczycy, węzłów chłonnychinnych narządów szyi” pod patronatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii
 • Podstawy usg jamy brzusznej, sutka, tarczycy” pod patronatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii
 • Podstawy fizyczne usgtechnik dopplerowskich: pod patronatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii
  Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
  Przyjmuje pacjentów w języku angielskim.