Jest lekarzem, specjalistą położnictwaginekologii. Studia medyczne ukończył na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wynikiem bardzo dobrym. Na co dzień pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Zawodowo związany jest również z II Kliniką PołożnictwaGinekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.
Jego główne obszary zainteresowań to diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii, opieka nad ciążą fizjologicznąpowikłaną, endokrynologia ginekologiczna.
Posiada certyfikaty FMF (FMF ID 162109) uprawniające do wykonywania badań USG: I trymestru oraz testu PAPPA, USG II trymestru (18-22 tyg), oceny ultrasonograficznej szyjki macicy, screeningu w kierunku preeklamsji/IUGR, badań dopplerowskich, certyfikat oceny guzów jajnika grupy IOTA oraz certyfikat USG PTGiP (Nr 242/2019).
Wykonuje badania USG w każdym trymestrze ciąży, w tym badania referencyjne, USG ginekologiczne, udziela porad antykoncepcyjnych, okołomenopauzalnych oraz dotyczących niepowodzeń położniczych. Regularnie uczestniczy w kursach i konferencjach z zakresu ultrasonografii położnictwieginekologii, patologii ciąży, ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa GinekologówPołożników oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG).