Studia medyczne ukończył na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wynikiem bardzo dobrym. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Na co dzień pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Dyżuruje również w Izbie Przyjęć oraz Bloku Porodowym Kliniki Położnictwa i Perinatologii SPDSK WUM przy ul. Żwirki i Wigury oraz w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie.
Jego główne obszary zainteresowań to diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii, opieka nad ciążą fizjologiczną i powikłaną, endokrynologia ginekologiczna.
Posiada certyfikaty FMF (FMF ID 162109) uprawniające do wykonywania badań USG: I trymestru oraz testu PAPPA, USG II trymestru (18-22 tyg), oceny ultrasonograficznej szyjki macicy, screeningu w kierunku preeklamsji/IUGR, badań dopplerowskich, certyfikat oceny guzów jajnika grupy IOTA oraz certyfikat USG PTGiP (Nr 242/2019).
Wykonuje badania USG w każdym trymestrze ciąży, w tym badania referencyjne, USG ginekologiczne, udziela porad antykoncepcyjnych, okołomenopauzalnych oraz dotyczących niepowodzeń położniczych. Regularnie uczestniczy w kursach i konferencjach z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, patologii ciąży, ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG).