Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiedzę i umiejętności z zakresu ginekologii położnictwa uzupełnia rozwojem z zakresu psychologii – ukończyła studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskiem, ze specjalizacją z zakresu psychoterapii. Jest także absolwentką 2-letniej Szkoły Terapii Seksualnej pod patronatem merytorycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz.
W roku 2018 uzyskała specjalizację z ginekologiipołożnictwa, obecnie jest w trakcie specjalizacji z seksuologii. Przez trzy pierwsze lata pracy największe doświadczenie zwłaszcza z zakresu położnictwa zdobywała w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „Inflancka”, potem zaś w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
Swoje kompetencje rozszerzała również w trakcie staży za granicą (Leicester Royal Infirmary).
Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Skutecznie i z delikatnością przełamuje obawy Pacjentek przeżywających trudności z akceptacją badania ginekologicznego, w tym kobiet z pochwicą oraz zaburzeniami bólowymiobrębie narządów płciowych.