Absolwentka Uniwersytetu MedycznegoWarszawie kierunku Położnictwo.
Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu klinicznym w Poznaniu przy ul. Polnej 33. W czasie studiów aktywnie pracująca w Studenckim Kole Naukowym Położnych oraz w Fundacji Dobre Ręce Polskich Położnych. Ponadto uczestniczka i organizatorka konferencji naukowych, w czasie, których chętnie dzieli się swoją wiedzą.
Otacza kobiety opieką ginekologiczną opierając się na najnowszych rekomendacjach PTG. Podczas wizyt sprawuje opiekę nad kobietą w ciąży o przebiegu fizjologicznym. Z dużym zaangażowaniem edukuje i wspiera przyszłych rodziców przygotowując ich do nowej roli.
W pracy kieruje się dewizą aby swoje pacjentki, traktować tak jak sama chciałaby być potraktowana.
Obok pracy na stanowisku położnej jednocześnie z przyjemnością pełni funkcje managera placówki IDEALIST Centrum Zdrowia i Urody.
Dzięki wysokiej samodyscyplinie oraz zdolnościom organizacyjnym zarządza zespołem, odpowiada za wdrożenie procedur oraz funkcjonowanie placówki.
Motywacją zaraża pozostałych pracowników jednocześnie pomagając im wyznaczać i realizować cele zawodowe oraz zespołowe.
Kieruje się zasadami etyki, empatii i zrozumienia – zarówno wobec lekarzy, pozostałego personelu, jak i pacjentów.
W pracy managera dąży do rozwoju placówki, pozytywnej atmosfery w firmie oraz zadowolenia pacjenta.