TEST PRENATALNY

PAPP-A

TEST PRENATALNY

PAPP-A

Test podwójny jest głównym testem prenatalnym wykonywanym w ciąży. Test prenatalny PAPP-A zalecany jest każdej Pacjentce przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Test wykonywany jest zgodnie z procedurą  opracowaną przez The Fetal Medicine Foundation (FMF) i składa się z USG prenatalnego (pomiar przezierności karkowej płodu, kość nosowa – jej obecność i uwapnienie, testu biochemicznego z krwi kobiety ciężarnej). 

Obszar roboczy 19 kopia 2

Test biochemiczny (test PAPPA) to test przesiewowy i polega na pobraniu krwi kobiety ciężarnej między 9, a 13 tygodniem 6 dni ciąży (przed 14 tygodniem ciąży / I trymestr), a najlepiej między 9, a 12 tygodniem. Pobranie krwi warto wykonać przed badaniem USG I trym. lub maksymalnie 2-3 dni po jego wykonaniu. Test ten ma na celu sprawdzenie poziomu dwóch hormonów we krwi, które zmieniają się podczas ciąży (PAPP-A i beta-hCG). Analiza wyników testu PAPP-A możliwa jest po uzyskaniu wyników z krwi oraz po wykonaniu oceny ultrasonograficznej (USG). Jeśli wyniki biochemiczne będą dostępne w dniu, w którym wykonywane jest USG – od razu będzie możliwe obliczenie ryzyka ewentualnych nieprawidłowości płodu. Dzięki temu nie musisz czekać na wynik badania. Zachęcamy do kontaktu z rejestracją IDEALIST i umówienia dogodnego terminu. Aby pobrać krew nie musisz być na czczo. Próbka krwi badana jest w ciągu 2-3 dni roboczych.

Białko osocza A związane z ciążą (PAPP-A) jest jednym z kilku białek wytwarzanych przez łożysko. Stężenie PAPP-A we krwi matki wzrasta przez całą ciążę.

Wolna beta ludzka gonadotropina kosmówkowa (wolna ß-hCG) jest hormonem wytwarzanym przez tkankę trofoblastu łożyska. Stężenia wolnej podjednostki ß-hCG wzrastają do maksimum w około 8-12 tygodniu ciąży, a następnie spadają do 10% do 15% stężeń szczytowych i osiągają poziom plateau od 20. tygodnia do terminu porodu.

Zespoły genetyczne, które wykrywa test PAPP-A to:

  • zespół Downa (trisomia 21),
  • zespół Patau (chromosom 13),
  • zespół Edwardsa (chromosom 18).

Do diagnostyki innych nieprawidłowości genetycznych płodu służą pozostałe badania prenatalne (testy płodowego DNA).

Istnieje możliwość rozszerzenia testu PAPP-A o alfa-fetoproteinę (AFP). Wtedy test nazywany jest testem potrójnym. Jest to także badanie krwi.

Wyniki powinny być analizowane i lekarza posiadającego aktualny status certyfikatu FMF: https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT

W IDEALIST wszyscy lekarze wykonujący USG I trym. posiadają wieloletnie doświadczenie w perinatologii oraz aktualne certyfikaty FMF. Są także członkami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia UltrasonografiiPołożnictwie i Ginekologii (ISUOG). Centrum Medyczne IDEALIST oferuje merytoryczne i psychologiczne wsparcie dla każdej Pacjentki.

Jeśli wyniki będą wskazywały na niskie ryzyko wystąpienia wad chromosomowych (w tym m.in. ryzyko wystąpienia zespołu Downa) oznacza to, że istnieje małe prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się obarczone ciężką wadą genetyczną (niskie ryzyko wystąpienia Zespołu Edwardsa, Downa i Pataua). Nieprawidłowe wyniki z kolei wskazujące wysokie lub podwyższone ryzyko wystąpienia wad genetycznych u płodu są podstawą do dalszej diagnostyki. W zależności od wyniku może to być pobranie nieinwazyjnego testu płodowego dna we krwi matki lub wykonanie badania inwazyjnego jakim jest amniopunkcja. PAPP-A jest analizą przesiewową i ma na celu ocenę ryzyka. Na ostateczne wyliczone ryzyko ma wpływ także wiek matki. Test PAPP-A jest badaniem, które ma na celu ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia choroby genetycznej u płodu.

Warto zaznaczyć, że test PAPP-A jest refundowany przez NFZ dla kobiet, które mają skończony 35 roku życia lub u których stwierdzono obecność wad genetycznych (wad rozwojowych) wywołanych aberracjami chromosomalnymi w poprzedniej ciąży. W IDEALIST nie ma możliwości wykonania badania w ramach NFZ.