Onkolog

Onkolog

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nowotworów. Dziedzina ta skupia się na diagnozowaniu i leczeniu nowotworów, ponadto bada przyczyny ich powstawania, rozwoju, progresji i wpływu, jaki wywierają na organizm ludzki.

Projekt bez nazwy-2

Onkolog to lekarz specjalizujący się w onkologii. Posiada wiedzę w zakresie diagnozowania nowotworów, określania ich stadium i zasięgu oraz zalecania opcji leczenia. Metody leczenia w onkologii mogą się różnić i mogą obejmować chirurgię, chemioterapię, radioterapię, immunoterapię, terapię celowaną, terapię hormonalną lub kombinację tych metod leczenia.

Onkologia obejmuje również zapewnienie opieki wspomagającej pacjentom z nowotworem, która dotyczy leczenia objawów, skutków ubocznych leczenia oraz zaspokajanie psychologicznych, społecznych i emocjonalnych potrzeb osób i ich rodzin podczas całego procesu chorobowego.

Oprócz praktyki klinicznej onkolog może być zaangażowany w badania naukowe nad nowotworami, badania kliniczne oraz opracowywanie nowych terapii lub metod leczenia. Ściśle współpracuje z innym personelem medycznym, takim jak chirurdzy, radiolodzy, patolodzy i specjaliści opieki paliatywnej, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom z nowotworem.

Onkolog Warszawa – wizytą konsultacyjną u lekarza onkologa w Idealist Centrum Zdrowia i Urody w Poradnia Onkologiczna można zarezerwować telefonicznie lub online.

Bardzo dobry onkolog, to znaczy jaki?

Bardzo dobry onkolog posiada kilka cech, które składają się na jego skuteczność w zapewnieniu wysokiej jakości opieki pacjentom onkologicznym. Oto kilka cech:

– doświadczenie i wiedza: lekarz onkolog ma bardzo dużą wiedzę na temat nowotworów, patologii, technik diagnostycznych, opcji leczenia i najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Jest na bieżąco z aktualnymi badaniami i praktykami opartymi na badaniach naukowych.

– ma poczucie współczucia i empatii: radzenie sobie z nowotworem może być emocjonalnym wyzwaniem nie tylko dla pacjentów ale i ich rodzin. Dobry onkolog wykazuje się empatią, współczuciem i wrażliwością na dobrostan fizyczny i emocjonalny pacjentów. Aktywnie słucha, zapewnia wsparcie i odnosi się do obaw z empatią i zrozumieniem.

– dobra komunikacja: onkolog komunikuje się jasno i skutecznie z pacjentami i ich rodzinami, wyjaśniając złożone informacje medyczne w sposób łatwy i zrozumiały. Poświęca czas, aby odpowiedzieć na pytania, omówić opcje leczenia i włączyć pacjentów we wspólne podejmowanie decyzji, umożliwiając im dokonywanie świadomych wyborów dotyczących ich opieki.

– współpraca multidyscyplinarna: leczenie nowotworu często wymaga podejścia multidyscyplinarnego, w którym biorą udział różnej specjalności lekarze. Onkolog prywatnie lub w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia współpracuje z chirurgami, radiologami, patologami, pielęgniarkami i innymi specjalistami w celu opracowania kompleksowych planów leczenia i zapewnienia skoordynowanej opieki. Miejscem skupiającym lekarzy różnych specjalności umożliwiającym współpracę multidyscyplinarną może być centrum onkologii

– analityczne myślenie i rozwiązywanie problemów: leczenie nowotworu może być złożone i trudne, wymagające umiejętności analizowania danych medycznych pacjenta, interpretowania wyników badań i podejmowania świadomych decyzji. Dobry onkolog posiada silne umiejętności analitycznego myślenia, potrafi dostosować plany leczenia w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta.

– nieustanne kształcenie: dziedzina onkologii szybko się rozwija, regularnie pojawiają się nowe wyniki badań i metody leczenia. Oddany onkolog wykazuje zaangażowanie w uczenie się przez całe życie, uczestniczy w konferencjach, uczestniczy w działaniach związanych z rozwojem zawodowym i jest na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Należy zauważyć, że chociaż te cechy są pożądane u onkologa, każdy lekarz może mieć swoje unikalne mocne strony i podejście do opieki nad pacjentem. Przychodnia onkologiczna to miejsce skupiające lekarzy onkologów. Miejscem umożliwiającym jednoczesne wdrożenie leczenia np. chirurgicznego jest miejsce, w którym znajduje się zaplecze szpitalne, np. centrum onkologii

Onkologia Warszawa – w Idealist Centrum Zdrowia i Urody można umówić konsultacje z zakresu onkologii oraz onkologii ginekologicznej.

Klinika onkologiczna to wyspecjalizowana placówka lub oddział opieki zdrowotnej, który koncentruje się na diagnostyce oraz leczeniu nowotworów. Dedykowana jest do kompleksowej opieki nad pacjentami z różnymi typami nowotworów. Kliniki onkologiczne zazwyczaj zatrudniają zespół pracowników służby zdrowia specjalizujących się w onkologii, w tym onkologów, pielęgniarki onkologiczne, radiologów, patologów i inny personel pomocniczy.

Onkologia Warszawa w Idealist Centrum Zdrowia i Urody odbywają się wizyty konsultacyjne z zakresu onkologii. By umówić się do lekarza onkologa nie trzeba posiadać skierowania. Wizyty odbywają się prywatnie. 

Raport Nowotwory złośliwe z roku 2019 podaje, że do najczęstszych nowotworów występujących u kobiet w Polsce należą: 

 • rak piersi
 • rak płuca
 • rak jelita grubego

Profilaktyka raka piersi polega na podejmowaniu różnych działań zmniejszających ryzyko rozwoju choroby. Chociaż nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie raka piersi, pewne działania dotyczące stylu życia i proaktywne działania mogą pomóc zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Poniżej omówienie niektórych działań:

 • regularne samobadanie piersi: wykonywanie regularnego samobadania piersi może pomóc w wykryciu zmian lub nieprawidłowości. W sytuacji wykrycia zmian lub zmiany należy szybko zwrócić się o pomoc lekarską.
 • badania obrazowe piersi np. USG piersi: poddawanie się regularnym badaniom USG piersi wykonywanym przez radiologa. Badania te mogą pomóc zidentyfikować potencjalne obawy i zapewnić wczesne wykrycie.
 • mammografia: postępowanie zgodne z zalecanymi wytycznymi dotyczącymi badań mammograficznych na podstawie wieku, historii rodziny i czynników ryzyka. Mammografia to badanie rentgenowskie piersi, które pozwala wykryć raka piersi we wczesnym stadium. 

Należy pamiętać, że chociaż działania zapobiegawcze mogą pomóc zmniejszyć ryzyko raka piersi, nie gwarantują zapobiegania chorobie.

Do najczęstszych nowotworów występujących u mężczyzn w Polsce należą: 

 • nowotwory prostaty
 • nowotwory jądra
 • nowotwory prącia

Profilaktyka raka prostaty polega na podejmowaniu różnych działań zmniejszających ryzyko rozwoju choroby. Chociaż nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie raka prostaty, pewne działania dotyczące stylu życia i proaktywne działania mogą pomóc zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Poniżej omówienie niektórych działań:

 • zdrowa i zbilansowana dieta: utrzymywanie zbilansowanej i zdrowej diety, która obejmuje różnorodne owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, chude białka i zdrowe tłuszcze. Ograniczenie spożywania przetworzonej żywności.
 • regularna aktywność fizyczna: regularne ćwiczenia są związane z niższym ryzykiem raka prostaty.
 • utrzymywanie zdrowej wagi: utrzymywanie zdrowej wagi poprzez połączenie regularnych ćwiczeń i zbilansowanej diety. Otyłość została powiązana ze zwiększonym ryzykiem zaawansowanego raka prostaty.
 • ograniczenie spożywania alkoholu: ograniczenie spożywania alkoholu lub całkowicie unikanie spożywania alkoholu. Nadmierne spożycie alkoholu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty.
 • regularne badania profilaktyczne: w badaniach profilaktycznych w kierunku raka prostaty powszechnie stosuje się testy krwi na obecność antygenu swoistego dla prostaty (PSA). Warto porozmawiać z lekarzem o odpowiednich odstępach między badaniami przesiewowymi oraz potencjalnych korzyściach i ograniczeniach badań przesiewowych w zależności od wieku, wywiadu rodzinnego i czynników ryzyka.  

Należy pamiętać, że chociaż działania zapobiegawcze mogą pomóc zmniejszyć ryzyko raka prostaty, nie gwarantują zapobiegania chorobie. Regularne badania przesiewowe i konsultacje z lekarzem są kluczowe dla wczesnego wykrycia i odpowiedniego leczenia. Skontaktowanie się z lekarzem, aby uzyskać indywidualne zalecenia jest konieczne. 

Niniejsza strona nie stanowi źródła porady medycznej.

Nasi specjaliści: