Hematolog

Hematolog

Hematolog jest lekarzem, który specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń krwi oraz chorób związanych z krwią (potocznie lekarz od krwi). Hematologia to dziedzina medycyny, która skupia się na fizjologii, patologii, diagnostyce i leczeniu chorób krwi, w tym chorób takich jak hemofilia, białaczka, niedokrwistość, chłoniak i zaburzenia krzepnięcia. Hematolodzy posiadają wiedzę w zakresie badania krwi i szpiku kostnego, interpretowania wyników badań laboratoryjnych i zapewniania metod leczenia pacjentom z chorobami krwi. Lekarz od krwi może również być zaangażowany w prowadzenie badań i testów klinicznych związanych z chorobami krwi i przyczyniać się do rozwoju tej dziedziny.

Kopia Kopia Projekt bez tytułu(1)

Hematolog leczy szeroki zakres chorób i zaburzeń związanych z krwią, szpikiem kostnym i układem limfatycznym. Do niektórych z typowych schorzeń, które hematolodzy diagnozują i leczą, należą:

 • Anemia: jest to stan charakteryzujący się zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek lub zmniejszeniem ilości hemoglobiny. Do objawów anemii mogą należeć: zmęczenie, osłabienie i duszność.
 • Choroby krwi: należą do nich hemofilia, choroba von Willebranda i inne stany, które upośledzają zdolność krwi do prawidłowego krzepnięcia, co prowadzi do trudności w krzepnięciu lub nadmiernego krwawienia.
 • Zaburzenia krzepnięcia: choroby, takie jak zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna i trombofilia, które obejmują nieprawidłowości w krzepnięciu krwi, prowadzące do nadmiernego lub niewłaściwego tworzenia się skrzepów krwi.
 • Białaczka: nowotwory, które wpływają na szpik kostny i powodują nadprodukcję nieprawidłowych białych krwinek. Rodzaje białaczki obejmują ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), ostrą białaczkę szpikową (AML), przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) i przewlekłą białaczkę szpikową (CML).
 • Chłoniak: nowotwory wywodzące się z układu limfatycznego, takie jak chłoniak Hodgkina i chłoniak nieziarniczy. Nowotwory te wpływają na węzły chłonne, limfocyty i inne elementy układu limfatycznego.
 • Szpiczak mnogi: nowotwór komórek plazmatycznych,  który gromadzi się w szpiku kostnym i wpływa na zdrowie kości i produkcję zdrowych krwinek.
 • Zespoły mielodysplastyczne (MDS): grupa zaburzeń charakteryzujących się nieprawidłową produkcją komórek krwi w szpiku kostnym, prowadzącą do niskiej liczby krwinek i zwiększonego ryzyka rozwoju ostrej białaczki.
 • Talasemia: dziedziczne zaburzenia krwi, które wpływa na produkcję hemoglobiny, powodując anemię.
 • Anemia sierpowatokrwinkowa: zaburzenie genetyczne powodujące nieprawidłowe krwinki czerwone, które mogą stać się zakrzywione, co prowadzi do bólu, uszkodzenia narządów i anemii.
 • Zespoły niewydolności szpiku kostnego: stany takie jak niedokrwistość aplastyczna i zwłóknienie szpiku kostnego, które powodują niewystarczającą produkcję krwinek w szpiku kostnym.

To tylko kilka przykładowych jednostek chorobowych, lekarz hematolog zajmuje się również innymi, mniej powszechnymi chorobami krwi, przeprowadza przeszczepy szpiku kostnego i zapewnia specjalistyczną opiekę pacjentom ze złożonymi zaburzeniami hematologicznymi. Należy pamiętać, że zakres opieki może być różny u poszczególnych hematologów.
Hematolog Warszawa – wizytę konsultacyjną u lekarza hematologa w Poradnia Hematologiczna można zarezerwować telefonicznie lub online.
Przychodnia hematologiczna to specjalistyczna placówka medyczna lub oddział, który skupia się na diagnostyce, leczeniu zaburzeń związanych z krwią i tkankami krwiotwórczymi. Poradnia hematologiczna Warszawa – pacjenci z różnymi schorzeniami lub problemami związanymi z krwią w ramach działalności poradni mogą otrzymywać opiekę z zakresu hematologii.

Choroby krwi mogą objawiać się w różny sposób, jednak jeśli zostanie zaobserwowany któregokolwiek z poniższych objawów, należy skontaktować się z hematologiem w celu dalszej diagnostyki:

 • Niewyjaśnione lub nadmierne krwawienie: obejmuje to łatwe powstawanie siniaków, krwawiące dziąsła, częste krwawienia z nosa, przedłużające się krwawienie po drobnych urazach, przedłużające się lub obfite miesiączki, krew w moczu lub stolcu.
 • Niewyjaśnione lub nadmierne zmęczenie: zmęczenie, które nie zmniejsza się wraz z odpoczynkiem lub snem, może być oznaką podstawowej choroby krwi, takiej jak białaczka lub niedokrwistość.
 • Nadmierne wypadanie włosów, łamliwość włosów i paznokci.
 • Nawracające infekcje: częste lub ciężkie infekcje, takie jak nawracające zapalenie płuc, zapalenie zatok lub infekcje skóry, mogą wskazywać na zaburzenia układu odpornościowego lub krwi.
 • Powiększone węzły chłonne lub śledziona: obrzęk węzłów chłonnych lub powiększona śledziona może być oznaką choroby krwi, infekcji lub chłoniaka.
 • Bladość i szorstkość skóry.
 • Problemy z krzepnięciem krwi: objawy takie jak niewyjaśnione lub nawracające zakrzepy krwi, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna lub zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie rodzinnym mogą wymagać diagnostyki przeprowadzanej przez hematologa.
 • Nieprawidłowe krwawienie podczas lub po zabiegu chirurgicznym: jeśli wystąpią nadmierne krwawienia lub powikłania krzepnięcia podczas lub po zabiegu chirurgicznym, ważne jest, aby skonsultować się z hematologiem.
 • Niewyjaśniona utrata masy ciała lub nocne poty: objawy te, w połączeniu z innymi niepokojącymi objawami, mogą sugerować zaburzenie krwi, takie jak chłoniak lub białaczka.
 • Nieprawidłowe wyniki badań krwi lub szpiku kostnego: jeśli rutynowe badania krwi lub wyniki biopsji szpiku kostnego wskazują na nieprawidłowości, hematolog prywatnie lub w ramach ubezpieczenia może pomagać w zdiagnozowaniu i leczeniu zaburzeń.

Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpująca lista, a same objawy mogą nie stanowić ostatecznej diagnozy. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek obawy lub dokuczliwe lub niepokojące objawy, zawsze należy skonsultować się z lekarzem, który na podstawie konsultacji może zalecić dalszą diagnostykę lub skierować do hematologa, jeśli to konieczne. 

Hematolog Warszawa – by umówić wizytę hematologiczną niepotrzebne jest skierowanie. Konieczna jest rezerwacja wizyty. Hematolog prywatnie – wizyty odbywają się odpłatnie. Poradnia hematologiczna jest częścią centrum medycznego. Zespół hematologiczny współpracuje także z innymi lekarzami, takimi jak onkolodzy, radiolodzy i innymi przedstawicielami służby zdrowia w razie konieczności.

Lekarz hematolog podczas konsultacji przeprowadza wywiad dotyczący historii medycznej oraz przeprowadza badanie fizykalne. Historia medyczna, może obejmować pytania dotyczące objawów, czasu trwania objawów, wcześniejszych schorzeń, historii rodziny i leków, które obecnie przyjmuje pacjent. Następnie przeprowadza badanie fizykalne, koncentrując się na objawach, które mogą być związane z zaburzeniami krwi, takimi jak powiększone węzły chłonne, obrzęk śledziony lub nieprawidłowe krwawienia. Testy laboratoryjne: hematolog może zlecać testy laboratoryjne w celu oceny krwi i zdiagnozowania nieprawidłowości. Jednym z badań może być np. pełna morfologii krwi, która wykazuje m.in. liczbę i rodzaj komórek krwi, lub inne badania laboratoryjne, takie jak np. czynniki krzepnięcia.

Poradnia hematologiczna Warszawa – należy zauważyć, że konkretne usługi i możliwości poradni hematologicznych mogą się różnić w zależności od instytucji i dostępnych zasobów.

Niniejsza strona nie stanowi źródła porady medycznej.