Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z radiologiidiagnostyki obrazowej, którą realizuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Od początku swojej pracy w kręgu jego zainteresowań jest diagnostyka chorób piersi oraz diagnostyka nowotworów tkanek miękkich. Z tym wiąże swoją dalszą karierę. W pracy zawsze skupia się w 100% na pacjencie, jego potrzebach i jak najlepszym wykonaniu badań.