Absolwentka studiów licencjackichmagisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku dietetyka. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez odbycie licznych praktyk w warszawskich placówkach medycznychdydaktycznych, m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Banacha, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz Instytucie Żywności i Żywienia. W czasie studiów magisterskich była aktywnym członkiem Koła Naukowego Immunologii przy Zakładzie Biochemii i Żywienia WUM. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych konferencjach oraz warsztatach naukowych z zakresu dietetyki i medycyny.
Specjalizuje się w żywieniu kobiet, zarówno starających się o ciążę, ciężarnychkarmiących, jak i będących w wieku okołomenopauzalnym.
Szczególnym zainteresowaniem darzy dietetyczne wspomaganie leczenia niepłodności. Program żywieniowy dostosowuje indywidualnie do potrzeb i celów pacjenta. Poprzez odpowiednio zaplanowaną edukację sprawia, że dieta nie jest trudnym do realizacji wyrzeczeniem.