TEST PRENATALNY NOWEJ GENERACJI

Testy NIPT - nieinwazyjne testy prenatalne.

TEST PRENATALNY

Testy NIPT - nieinwazyjne testy prenatalne.

Testy NIPT to nieinwazyjne, przesiewowe testy prenatalne, które polegają na analizie DNA płodu we krwi matki.

Badania są rekomendowane zarówno dla ciąż pojedynczychbliźniaczych

Projekt bez nazwy (1)

Test wykonuje się podczas ciąży. Testy mają na celu ocenę rozwoju płoduprzebiegu ciąży. Testy są uzupełnieniem badania USG i są tak zwanymi badaniami przesiewowymi. Testy z krwi nie zastąpią wykonania badania USG płodu.

Nieinwazyjny test prenatalny polega na pobraniu krwi matki w trakcie ciąży. Do przeprowadzenia badania niezbędna jest jedynie próbka krwi matki. Próbka zawiera płodowe DNA we krwi matki oraz pozakomórkowe DNA matki. Wolne pozakomórkowe DNA płodu jest izolowane i analizowane. Test bada ryzyko wystąpienia wad u płodu.

Badanie jest nieinwazyjne. Test jest bezpieczny dla matki i płodu, a także nie stanowi ryzyka dla przebiegu ciąży. Do wykonania testu potrzebna jest niewielka próbka krwi ciężarnej.

Badanie można wykonać w Idealist już od 10 tygodnia ciąży. Szczegóły badania zaleca się omówić z lekarzem – specjalistą położnictwa i ginekologii. Aby wykonać test niezbędne jest skierowanie. Nie jest konieczne umawianie wizyty. Krew możesz pobrać na miejscu, w naszym centrum medycznym lub udać się z wypełnionym skierowaniem do wybranego Punktu Pobrań Synevo na terenie województwa mazowieckiego.

Czas oczekiwania na wynik testu to 7 – 10 dni roboczych (czas liczony od czasu pobrania testu prenatalnego).

Test zalecany jest w przypadku:

 • ciąży podwyższonego ryzyka ze względu na wiek (wiek > 35 roku życia)
 • szczególnego niepokoju o przebieg ciąży i zdrowie dziecka
 • wskazań do poszerzenia diagnostyki (nieprawidłowe wyniki badań biochemicznychtest PAPP-A lub nieprawidłowe wyniki przesiewowego badania ultrasonograficznego płodu, niewykonany test przesiewowy PAPP-A)
 • obciążonego wywiadu położniczego (w poprzednich ciążach stwierdzone zostały wady genetyczne płodu, zwiększone jest ryzyko poronienia)
 • przeciwskazań do wykonania diagnostycznych zabiegów inwazyjnych (m.in. amniopunkcji)

Aneuploidie autosomalne: 

 • Zespół Downa (Trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (Trisomia 18)
 • Zespół Pataua (Trisomia 13)

Aneupoilie chromosomów płciowych 

 • Zespół Turnera (Monosomia X)
 • Trisomia chromosomu X
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Zespół XXYY

Mikrodelecje 

 • Zespół DiGeorge’a (22q11.2)
 • Zespół delecji 1p36 (1p36)
 • Zespół Smith-Magenis (17p11.2)
 • Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3)

Możliwa jest także ocena płci płodu.

Zespół Idealist stanowią lekarze z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem naukowym. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących testu zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w celu uzyskania indywidualnych informacji.