Na co dzień pracuje w Klinice Położnictwa i Perinatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury – w oddziale o III stopniu referencyjności wybudowanego w 2015 r. Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Zajmuje się prowadzeniem ciąży, wykonuje cięcia cesarskie, pracuje na oddziale patologii ciąży oraz pełni dyżury na bloku porodowymizbie przyjęć.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w 6 europejskich klinikach, w tym m.in. w ośrodku medycyny prenatalnej w Szwajcarii, klinice położniczej w Kopenhadze oraz uniwersyteckich klinikach leczenia niepłodności (m.in. w Belgii). Staż z zakresu ginekologii realizuje w Klinice GinekologiiGinekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów.
Główne obszary zainteresowań stanowią opieka nad ciążą fizjologiczną powikłaną oraz diagnostykaleczenie niepłodności.
Jest wykładowcą akademickim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz prowadzi zajęcia w szkole rodzenia. Kompetencje poszerza uczestnicząc w międzynarodowych kursach i konferencjach z zakresu położnictwa, ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej, dzięki czemu opiekę nad pacjentkami prowadzi zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym m.in. dotyczących małopłytkowości w ciąży oraz szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).