Na co dzień pracuje w Klinice Położnictwa i Perinatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury – w oddziale o III stopniu referencyjności wybudowanego w 2015 r. Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Zajmuje się prowadzeniem ciąży, wykonuje cięcia cesarskie, pracuje na oddziale patologii ciąży oraz pełni dyżury na bloku porodowym i izbie przyjęć.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w 6 europejskich klinikach, w tym m.in. w ośrodku medycyny prenatalnej w Szwajcarii, klinice położniczej w Kopenhadze oraz uniwersyteckich klinikach leczenia niepłodności (m.in. w Belgii). Staż z zakresu ginekologii realizuje w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów.
Główne obszary zainteresowań stanowią opieka nad ciążą fizjologiczną i powikłaną oraz diagnostyka i leczenie niepłodności.
Jest wykładowcą akademickim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz prowadzi zajęcia w szkole rodzenia. Kompetencje poszerza uczestnicząc w międzynarodowych kursach i konferencjach z zakresu położnictwa, ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej, dzięki czemu opiekę nad pacjentkami prowadzi zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym m.in. dotyczących małopłytkowości w ciąży oraz szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).